Oferta


Dla kogo tłumaczę?

Dla osób prywatnych, firm i organów publicznych.

Jakie teksty tłumaczę?

  • akty USC, zaświadczenia, akty notarialne, testamenty, pełnomocnictwa
  • wyroki/postanowienia sądowe, protokoły
  • dokumenty samochodowe z Holandii i Belgii: dowody rejestracyjne, faktury, dokumentacja ubezpieczeniowa, przeglądy techniczne
  • umowy o pracę, rozliczenia, wyciągi bankowe, dyplomy, CV, certyfikaty
  • sprawozdania roczne, bilansy, statuty spółek, KRS, korespondencja handlowa

… i wiele innych.

Jakich tekstów nie tłumaczę?

  • dokumentacji medycznej
  • dokumentacji technicznej